Utförda uppdrag.


Kungliga operanAdmiralshuset på Skeppsholmen


NationalmuseumKungliga slottetSveriges Riksdag