Radon.

EMB mäter radon med System 30, ett avancerat mätsystem som redovisar radonbelastningen i bostaden timme för timme. Detta innebär att man även utanför ordinarie mätperiod under vinterhalvåret kan få en bra uppfattning om husets radonstatus.

Av SSI rekommenderade gränsvärden för inomhusmiljön är att radonnivån bör understiga 200 Bq/m3.

Statens Strålskyddsinstitut, SSI, kalibrerar våra instrument varje år.

Radonmätare