Om företaget.

Utreder problem i hus och mark sedan 1984, både vad gäller bostäder, arbetsplatser o. kommersiella fastigheter. Företaget har två anställda och samarbetsavtal med företag som har specialkompetens inom olika delar av EMBs arbetsområden. Företaget vänder sig huvudsakligen till kommersiella aktörer inom fastighetssektorn men hjälper även privatpersoner med bland annat skadebesiktningar i villor och lägenheter.

Företaget är lokaliserat till södra Stockholm och har som huvudarbetsområde Stockholms Län men åtar sig regelbundet uppdrag från från Gävle i norr till Norrköping i söder.

Företagets grundare och vd, Sten Eriksson, har civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan som senare kompletterats med skyddsingenjörsutbildning för att förstå eventuella problem människa/byggnad. Han har även ett förflutet hos byggentreprenören Skånska Cementgjuteriet, nuvarande Skanska, med arbetsuppgifter att framför allt driva ombyggnad av gamla flerfamiljshus till modern standard med alla problem som det medför.
Sten Eriksson är dessutom riksbehörig Kvalitetsansvarig enligt PBL (Plan- och ByggLagen) i nivå N.


Vi utför överlåtelsebesiktningar (s.k jordabalksbesiktningar) vid villaköp och miljöbesiktningar vid överlåtelse av kommersiella fastigheter (inkl. markundersökning).

Övriga besiktniktningar är fuktbesiktning, utredning av mögel, radonmätning, asbestinventering, luftemissionsmätning (luftkontroll), ventilationskontroll inkl. OVK-besiktning samt kontroll av belysning, buller, temperatur och koldioxid.
Många utredningar har utförts bl.a. i skolor och i kontorsfastigheter.

Uppdrag har utförts åt som Statens Fastighetsverk, Riksdagsförvaltningen, Vasakronan, Polisfastigheter, Nacka kommun, Wihlborgs Fastigheter, Drott AB, Jernhusen AB, Malmstaden AB, HSB Bostad, Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna, TomtbergaHuge Fasigheter AB, Strandfastigheter i Nyköping AB, SKANSKA NCC, Peab och SISAB.

 

| Några utförda uppdrag |