Inomhusmiljö.

Inomhusmiljön är viktig för oss människor både hemma och på arbetsplatsen. EMB utför utredningar när personalen upplever besvär på sin arbetsplats. Beroende på typ av besvär och omfattning av dessa utförs olika typer av kontroller och mätningar och i vissa fall enkät- och/eller intervjuundersökningar.

Luftkvalitet Ventilation
Fukt Mögel och rötskador
Kemiska skador Hussvamp
Temperatur Luftfuktighet
Radon Damm och partiklar i luften
Belysning Möblering
Ergonomi på arbetsstället mm


Ett par objekt där delar av inomhusmiljön har utretts.

Polishuset med Säkerhetssalen i Stockholm